Psykolog i Malmö2023-10-16T13:01:11+02:00

Förändring är alltid
möjlig.

Privat psykologmottagning i centrala Malmö

leg. psykolog Hera Ågren

Genom att förstå och hantera våra tankemönster, känslor och beteenden blir allt möjligt. Under de senaste 15 åren har jag som psykolog arbetat med att hjälpa individer, familjer och organisationer att skapa förändring och utveckling.

leg. psykolog Hera Ågren

Genom att förstå och hantera våra tankemönster, känslor och beteenden blir allt möjligt. Under de senaste 15 åren har jag som psykolog arbetat med att hjälpa individer, familjer och organisationer att skapa förändring och utveckling.

Individuella samtal

Ibland hamnar vi i obalans, möter på svårigheter och problem eller kör fast i livet. Då kan det vara hjälpsamt att träffa en psykolog. En psykolog arbetar med evidensbaserade metoder för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre och hur du interagerar med andra och din omgivning. I terapin får du både värdefulla insikter och konkreta verktyg för att komma tillrätta med dina problem samt utvecklas som människa. Vi kan träffas på mottagningen i Malmö eller samtala digitalt.

Tillsammans med din partner och familj

Har du kört fast i din relation?… Upplever du att din partner inte ser dina behov eller förstår vad du säger. Kanske inte lyssnar? Då kan parterapi vara till god hjälp. Genom verktyg som får er att förstå varandra och kommunicera bättre lär ni er hur ni kan förebygga konflikter, lösa problem och skapa en välfungerande relation.

Utveckling på alla nivåer i organisationen

I arbetsgrupper och team kan det uppstå olika problem. Exempelvis är det vanligt att medarbetare upplever otydlighet i sitt uppdrag, vad som ska göras och av vem samt hur det ska utföras. Mind Your Day hjälper dig och ditt företag så att ni gemensamt och kontinuerligt skapar tydlighet i uppdrag, roller och ansvar. Ni får lära er hur ni kommunicerar på ett effektivt sätt och utvecklar arbetsmetoder och samarbeten. På så sätt når ni era mål, mår bra och har kul på jobbet

Leg. psykolog Hera Ågren

Vägen till bättre hälsa

Vägen till att må bättre är individuell och därför är det värdefullt att man gör det tillsammans med en leg. psykolog som man har förtroende för. Boka gärna ett första möte med leg. psykolog Hera Ågren för att se hur ett samarbete och upplägg skulle kunna fungera.

  • Inriktning – helhetssyn på människan

  • Utgångspunkt – klientens behov och önskemål bestämmer terapinriktning och upplägg

  • Resultat – genom dialog, tydliga mål, övningar och insikter

Hera Ågren har en unik kompetens och erfarenhet inom klinisk psykologi, organisation- och ledarskap samt somatisk (fysisk) hälsa, friskvård och välmående. Hon fortbildar sig kontinuerligt i olika metoder och tekniker för att vidareutvecklas, men också för att säkerställa att klienter erbjuds en välbeprövad, forsknings- och evidensbaserad behandling.

Vanliga privata frågor

Det beror helt på vad du vill få hjälp med. Vanligast är att man träffas mer intensivt i början, ca en gång per vecka till en gång varannan vecka, för att sedan träffas mer sällan när man nått längre i terapiarbetet. Målsättningen är alltid att stärka dig som klient med de insikter och verktyg du behöver så att du så snart som möjligt kan arbeta vidare på egen hand.  

Det beror på vad du söker för, om det är en specifik sak eller flera saker samt hur djupgående problematiken är. Beroende på vad som är möjligt ekonomiskt och tidsmässigt för dig diskuteras ett bra upplägg fram. Ibland behövs bara några få sessioner för att man ska förstå- och få verktyg för att på egen hand arbeta vidare. Ibland krävs längre terapi för att arbeta med djupgående problematik och/eller flera områden. Vid kartläggningstillfället ger psykologen dig en uppskattning gällande omfattning samt ett förslag på upplägg. 

Målet är alltid att du genom terapin ska få de verktyg du behöver för att hantera framtida utmaningar och svårigheter. I de flesta längre terapier fasas terapin ut efter hand för att du som klient ska känna dig stärkt och trygg att prova dina vingar samtidigt som du då och då får fortsatt stöd av psykologen innan terapin avslutas. 

Efter avslutad terapi kan man med fördel boka in sk. booster session, t.ex. 1 gång/år för att följa upp hur man mår och vad man behöver forts. göra för att må bra. Booster sessioner kan också vara hjälpsamt när man möter svårigheter och utmaningar i livet. Ofta krävs bara ett par gånger för att känna att man är tillbaka på rätt bana igen. 

Om du har fått en remiss för terapi av din vårdcentral kan du tyvärr inte använda den, då Mind Your Day inte har något avtal med Region Skåne. Det innebär att högkostnadsskydd, patientavgift och frikort inte gäller här utan att du själv eller din arbetsgivare får bekosta terapin.

Mind Your Day har avtal med flera olika försäkringsbolag, vilket innebär att du genom din försäkring kan få bekostat flera olika typer av insatser så som terapi, par- och familjeterapi, arbetsrelaterad problematik, kris- och trauma etc. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. 

Priserna avser individ, par och familj

Introduktions- och kartläggningssamtal 60 min: 1200:-  
Psykoterapi 45 min: 1200:-
Psykoterapi 90 min: 2200:-
Parterarpi och familjeterapi 60 min: 1600:-
Paterapi och familjeterapi 90 min: 2500:-

INDIVID

Läs hur vi arbetar med stress- och utmattning, prestationskrav, personlig utveckling och mer.

PAR OCH FAMILJ

Läs hur vi arbetar med relationsproblematik och mer.

ORGANISATION

Så arbetar vi med ledarskapsutveckling, chefscoaching, medarbetarstöd och mer.

Läsvärt om psykologi

Är du nyfiken på intressant fakta, vetenskapliga resultat och mina egna reflektioner inom psykologi? Här presenterar vi regelbundet nya artiklar och om du har någon frågeställning kanske det kan bli en ny artikel. Hör gärna av dig.

Läsvärt om psykologi

Är du nyfiken på intressant fakta, vetenskapliga resultat och mina egna reflektioner inom psykologi? Här presenterar vi regelbundet nya artiklar och om du har någon frågeställning kanske det kan bli en ny artikel. Hör gärna av dig.

Språket påverkar ditt mående

Visste du att dina tankar och vad du säger påverkar hur du mår? Detta sker på många olika nivåer och påverkar oss och vårt mående i varierad grad. Hur negativa tankar och föreställningar påverkar vårt mående Ett vardagligt exempel som du kanske känner igen dig i är när du vaknar på morgonen och känner dig trött och omotiverad, då kanske du tänker ”fy vad trött jag är, det kommer bli en jobbig dag”. [...]

Skydda hjärtat, bli gladare och lev längre!

Skydda hjärtat, bli gladare och lev längre! Dr. David Hamilton är en ledande expert inom området som forskar på kopplingen mellan kropp och sinne. Dr. Hamilton redovisar forskning som visar att vänlighet och medkänsla rent fysiologiskt skyddar ditt hjärta och kärl. Hur då? Jo, när du är vänlig och visar medkänsla gentemot andra, så utsöndras ett hormon som heter Oxytocin. Oxytocin får kärlen att vidga sig, vilket har en skyddande effekt för hjärta och [...]

Stressen gör dig fartblind

Stressen gör dig fartblind! Att vara stressad är i sig inte farligt. Stress är en naturlig reaktion när det blir för mycket t.ex. när vi ställs inför många krav på en och samma gång eller när det blir för högt tempo på arbetet. Det vi då behöver göra är att prioritera återhämtning, så att vi kan uppnå balans. Pågår däremot stressen under längre tid utan tillräcklig återhämtning blir den skadlig för oss. När stress [...]

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?

Till toppen