Psykoterapi

Ibland möter vi svårigheter i livet som vi inte vet hur vi ska hantera. Det kan vara att någon närstående dör, att vi blir uppsagda från arbetet eller att en konflikt med en närstående slukar alldeles för mycket kraft och energi. Att då få möjlighet att träffa en psykolog kan vara mycket hjälpsamt för att dels få viktiga insikter, dels få konkreta verktyg för hur vi ska kunna hantera situationen och må bra.

Psykoterapi

Ibland möter vi svårigheter i livet som vi inte vet hur vi ska hantera. Det kan vara att någon närstående dör, att vi blir uppsagda från arbetet eller att en konflikt med en närstående slukar alldeles för mycket kraft och energi. Att då få möjlighet att träffa en psykolog kan vara mycket hjälpsamt för att dels få viktiga insikter, dels få konkreta verktyg för hur vi ska kunna hantera situationen och må bra.

Stress och överbelastning

Känner du inte igen dig själv? Så som att känslorna är utanpå kroppen? Eller är du kanske mer lättirriterad än vanligt? Disträ? Har svårt att varva ner och känner dig rastlös? Dessa upplevelser är vanliga när man är stressad och överbelastad. Stress kan både orsakas av yttre och inre faktorer. Stress kan t.ex. uppkomma av krav som ställs på dig eller som resultat av egna inre krav sk. prestationskrav. Tänker du mycket på hur du uppfattas av andra och oroar dig för att inte passa in? Att andra inte ska tycka om dig?

Depression och nedstämdhet

Känner du dig nere? Som att inget är kul längre? Inte ens de saker du brukar tycka om. Du har slutat göra saker på fritiden för du känner inte att det finns någon poäng med det längre, det är ju inte kul. Du känner dig mer och mer nere… Nedstämdhet och depression utvecklas ofta på det här viset och genom en negativ spiral av bristande lust och utvecklandet av olika undvikandebeteenden så blir depression ett faktum. I terapi får du verktyg för att bryta den negativa spiralen, så att du successivt kan återta ditt liv.

Terapi efter dina behov

Mind Your Day erbjuder dig terapi utifrån dina behov. Terapin utgår från tredje vågens KBT (Kognitiv beteendeterapi). Beroende på behov och önskemål används metodik från ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Positiv psykologi samt CFT (Compassionfokuserad terapi). Leg. Psykolog Hera Ågren driver Mind Your Day och har mottagning i centrala Malmö, precis vid Triangeln nära till tåg- och bussförbindelser. Mind Your Day erbjuder också digitala samtal. Hera har 15 års erfarenhet av att hjälpa individer, par- och familjer att komma tillrätta med sina problem så väl som att skapa förutsättningar för välmående och livsglädje.

Leg. psykolog Hera Ågren

Kognitiv beteendeterapi

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man på olika sätt arbetar med en persons tankar-, känslor- och beteenden för att åstadkomma förändring och komma tillrätta med olika typer av svårigheter och problem.

Acceptance and Commitment Therapy

Med olika metoder, metaforer, upplevelsebaserade övningar etc. arbetar man med subprocesserna för att åstadkomma psykologisk flexibilitet. I korthet innebär psykologisk flexibilitet att man istället för att hindras och styras av negativa tankar- och känslor kan lära sig betrakta dem och agera i önskad riktning. 

Compassionfokuserad terapi

CFT bygger på inlärningsteori, neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och buddhistisk lära. Compassion innebär att bygga upp en inre trygghet och träna på att utveckla ett omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra genom förståelse, värme och medkänsla.

Stärka det friska

Inom positiv psykologi är välbefinnande ett centralt begrepp som vidgar perspektivet på vad hälsa innebär. Positiv psykologi inriktar sig på att utveckla och forska fram metoder för att skapa större välbefinnande, glädje och meningsfullhet i livet.

Ökad självkännedom

Personlig utveckling innebär och omfattar olika perspektiv, tillvägagångssätt och metoder, beroende på vad man individuellt vill uppnå. Personlig utveckling kan t.ex. ta utgångspunkt i områden som vi redan är bra på, men som vi vill bli ännu bättre på eller ta utgångspunkt i områden som vi upplever är svåra för oss, där vi kanske känner att vi kommer till korta. 

Vad vill du förändra?

Vad vill du eller ni förändra?