Föreläsningar • utbildningar • workshops

Hållbart arbetsliv, motivation, arbetsglädje, prestation, stresshantering 

Mind Your Day erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom en rad olika ämnen. Samtliga utbildningar innehåller alltid både teoretiska- och praktiska moment samt träningsuppgifter mellan utbildningstillfällena för att möjliggöra förändring på riktigt som hållbar över tid.

Exempel på föreläsningar som har erbjudits till kunder:
Hållbart ledarskap
Hållbart medarbetarskap
Stressprevention- och stresshantering
Motivation- och motivationsteori
Mål och måluppfyllelse
Effektivt arbete, hur ökar du din arbetsglädje?
Team- och teamarbete, kommunikation- och samtalsmetodik etc…

Exempel på utbildning som hållits för chefer:
Hur man förebygger och hanterar sjukskrivningar hos medarbetare, korttidsfrånvaro så väl som långtidsfrånvaro.
Hur man lär sig att se tidiga signaler på psykisk ohälsa.

Fokus har lagts på att träna chefer att arbeta preventivt samt ingripa tidigt för att förhindra onödigt stora skadeverkningar för både individen och verksamheten.

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?