METODER FÖR FAMILJETERAPI

Familjeterapi

Metodiken för familjeterapi utgår från KBT. Beroende på problematik används också metoder från Acceptance and Commitment Therapy, Positiv psykologi och Compassionfokuserad terapi. I familjeterapi är det viktigt att alla kommer till tals och får möjlighet att uttrycka vilka problem man upplever, vad man känner, vad man behöver etc. I familjeterapin lär man sig metoder och verktyg för att bättre förstå och nå fram till varandra, så att man kan kommunicera på ett fungerande sätt och lösa problem. Exempel på metoder som tränas i familjeterapi är perspektivtagande, kommunikation, problemlösning, acceptans för varandras olikheter etc.

Vad vill ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?