Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Varför är den Organisatoriska och sociala arbetsmiljön viktig? Jo, för att vi ska må bra och prestera väl på arbetet. Inte sällan finns det brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan handla om resursbrist, icke-fungerande stödsystem, rollotydlighet, bristande ledning, samarbetssvårigheter, konflikter etc.

När den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte fungerar leder det till stress, vilket ökar risken för sjukskrivningar, personalomsättning och vinstförlust. Att arbeta förebyggande och kontinuerligt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en av de viktigaste investeringar ett företag kan göra för att personal, chefer och ledning ska få rätt förutsättningar att prestera väl och må bra på arbetet.

Upplever du att det finns problem på din arbetsplats? Mind Your Day erbjuder alltifrån föreläsningar om OSA, OSA kartläggningar samt anpassade insatser för din arbetsplats så att ni kan komma tillrätta med era problem, skapa strukturer och rutiner för god organisatorisk arbetsmiljö och därmed öka prestation och arbetsglädje, vilket i sig förebygger framtida problem.  

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?