EN METOD INOM PSYKOTERAPI

Positiv psykologi

Positiv psykologi uppkom på 1990-talet, som ett komplement till traditionell akademisk psykologi, som historiskt sett fokuserat på att undersöka och behandla psykisk ohälsa.

Upphovsmännen till positiv psykologi anses vara de två amerikanska psykologiprofessorerna Martin Seligman och Míhály Csíkszentmihályi. (Därefter har flertalet forskare anslutit sig till att forska inom positiv psykologi, som idag utgör ett stort fält inom modern psykologi). Positiv psykologi inriktar sig på att öka hälsa- och välmående hos individer, familjer och organisationer. Fokus ligger på att stärka det friska istället för att bota det sjuka.

Välbefinnande centralt inom Positiv psykologi

Inom traditionell psykologisk behandling har målsättningen varit symtombefrielse dvs att bli av med det negativa. Men, liksom fysisk hälsa inte bara är avsaknad av sjukdom, så är psykiskt välbefinnande inte bara avsaknad av psykisk ohälsa. Inom positiv psykologi är därför välbefinnande ett centralt begrepp som vidgar perspektivet på vad hälsa innebär.

Komma i kontakt med sina positiva känslor

Positiv psykologi inriktar sig på att utveckla- och forska fram metoder för att skapa större välbefinnande, glädje och meningsfullhet i livet. Dessa metoder har också visat sig göra oss mer motståndskraftiga att hantera svårigheter och motgångar i livet. Exempel på metoder för att nå ett större välbefinnande är att på olika sätt komma i kontakt med positiva känslor, så som glädje och tillfredsställelse. En väl beforskad metod för detta är att skriva tacksamhetsdagbok. Genom att uppmärksamma positiva händelser mår vi bättre. Genom att bli medveten om vad som bidrar till att vi mår bra, kommer vi också aktivt kunna välja att prioritera detta i livet. Att skapa ett stort engagemang för något i vardagen och livet i stort är också exempel på en metod inom positiv psykologi. Att skapa och upprätthålla goda relationer är viktigt, då välbefinnande ofta uppstår i relation till andra. 

Forskning om Positiv psykologi

Forskning har visat att de individer som har goda relationer mår bättre. Att träna meningsfullhet bidrar till tillfredställelse i livet. Ytterligare en viktig metod är att lyckas med något man sätter sig för att klara och/eller genomföra. En optimistisk inställning till livet, oss själva och det som sker runtom kring oss gör också att vi i större grad känner glädje och ett större välmående.

Inom positiv psykologi förringas inte att vi påverkas av livsomständigheter, svårigheter, sjukdom etc. Positiv psykologi erbjuder här värdefulla metoder och verktyg för att hantera problem och svårigheter på ett så bra och funktionellt sätt som möjligt. 

Vad vill du förändra?

Vad vill du eller ni förändra?