Medarbetare

Medarbetarstöd, rehab, preventivt, förändring och omställning

Många arbetsplatser erbjuder medarbetarstöd till sina anställda, då man ser stora vinster med detta. Om man inte mår bra, oavsett orsak kan en kortare insats ofta vända situationen och därmed förhindra vidare utveckling av problemet. Forskning visar att tidiga insatser kan förhindra långtidssjukskrivningar. Ofta är det tillräckligt med ett till tre samtal.

Medarbetarstöd kan också ges i rehabiliteringsprocesser för att stötta upp och tillse adekvata åtgärder för snabbaste möjliga återgång i arbetet. Medarbetarstöd kan även med fördel erbjudas preventivt t.ex. om man vet att en medarbetare kommer gå in i en utmanande arbetsperiod, ställas inför svåra beslut etc. Genom att få stöd och hjälp att hantera situationen kan medarbetaren klara av situationen med god prestation och utan att riskera sin hälsa samt även erhålla viktiga lärdomar inför kommande utmaningar.

Mind Your Day har 15-års erfarenhet av att både förebygga och behandla psykisk ohälsa samt stötta arbetsgivare för ett friskare och hälsosammare arbetsliv.

Förändringar och omställning

Att råka ut för oförutsedda händelser kan vara tufft. Nedskärningar på arbetet kan skapa oro- och rädsla.

Att bli uppsagd eller omplacerad kan resultera i en mindre eller större personlig kris.

Att bli befordrad, byta jobb eller yrkesbana kan vara både spännande och utmanande.

All typ av förändring tenderar att vara utmanande på något sätt. I vissa förändringar kan vi behöva ett bollplank och stöd för att ta oss igenom de utmaningar och svårigheter vi upplever. Att i dessa situationer få stöd är mycket betydelsefullt, dels för att undvika psykisk ohälsa och dels för att rusta individen för framåt. Ofta behövs inga långa insatser utan ett par samtal kan räcka gott och väl. 

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?