Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Det är viktigt att du som chef är uppmärksam på konflikter, så att du kan agera i tid. När konflikter får fritt spelrum kan de eskalera och få stora negativa konsekvenser. Att ha olika synsätt och idéer är oftast positivt i arbetsgrupper, då det ger olika perspektiv och leder till diskussioner som kan föra fram de bästa idéerna och bästa besluten. 

Konflikter kan undvikas och förebyggas genom att ha tydliga roller, ansvar och mål. Genom att aktivt arbeta med kommunikationsträning och feedback samt utvärdera prestation och samarbete så leder oliktyckande sällan till konflikter.

Vad är en konflikt?

Enligt Thomas Jordan, forskare i konflikthantering på Göteborgs Universitet, uppstår en konflikt när eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.

Att ta tag i konflikten

Som chef har du personalansvar och därmed ansvar för att medarbetarna har en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Ibland är det svårt att veta om man ska lägga sig i en konflikt eller inte, ett enkelt tips är att fråga de inblandade vad som händer och om de behöver hjälp att hitta en lösning. Påverkar däremot konflikten arbetsuppgifter eller verksamheten negativt, arbetsklimatet negativt, om medarbetare ber om hjälp att hantera konflikten och/eller enskilda medarbetare påverkas negativt/mår psykiskt dåligt ska du som chef alltid ingripa. Annars riskerar konflikten eskalera och få stora skadeverkningar, vilket kan gå snabbt…

Mind Your Day erbjuder både förebyggande insatser, men också medling i pågående arbetsplatskonflikter. Alla insatser skräddarsys och inleds med en uppdragsdialog som inkluderar ett kostnadsfritt möte på ca 1 tim, där man gemensamt kartlägger behov och önskemål. Därefter får kunden ett skriftligt förslag på insats och pris. Endast evidensbaserade metoder- och tekniker används.

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?