EN METOD INOM PSYKOTERAPI

Personlig utveckling

Personlig utveckling innebär och omfattar olika perspektiv, tillvägagångssätt och metoder, beroende på vad man individuellt vill uppnå. Personlig utveckling kan t.ex. ta utgångspunkt i områden som vi redan är bra på, men som vi vill bli ännu bättre på eller ta utgångspunkt i områden som vi upplever är svåra för oss, där vi kanske känner att vi kommer till korta. Det kan t.ex. vara hur vi relaterar till andra, skapar nära relationer etc.

Ökad självkännedom genom personlig utveckling

Gemensamt fokus för personlig utveckling är att man med hjälp av olika metoder, verktyg och tekniker ökar självkännedom, vilket möjliggör ett växande som människa. Personlig utveckling kan därmed innebära att utveckla sin mentala kapacitet, sociala färdigheter, skapa kontakt med ditt inre jag och för en del, sitt spirituella jag, öka emotionell intelligens och/eller stärka sin generella hälsa och välmående. Genom personlig utveckling kan du bl.a. lära dig självledarskap, hur du bli mer produktiv på arbetet, utveckla emotionell intelligens, leva hälsosammare, skapa bättre relationer, bli en bättre lyssnare, bättre på att lära dig nya saker, bli mer trygg i dig själv, bli mer medveten, bli mer motståndskraftig för motgångar, kultivera inre fred etc.

Forskning och personlig utveckling

Metodiken för personlig utveckling ser olika ut. Mind Your Day använder endast beforskade metoder och tekniker som bl.a. återfinns i positiv psykologi, motivationsteori, prestationspsykologi, mindfulnessforskning etc.

”Personlig utveckling hjälper dig att skapa balans i livet
och fokusera på det som är verkligt viktigt för just dig.”

Vad vill du förändra?

Vad vill du eller ni förändra?