Relationer

Har du kört fast i din relation?… Upplever du att din partner inte ser dina behov eller förstår vad du säger. Kanske inte lyssnar? Då kan parterapi vara till god hjälp. Genom verktyg som får er att förstå varandra och kommunicera bättre lär ni er hur ni kan förebygga konflikter, lösa problem och skapa en välfungerande relation.

Relationer

Har du kört fast i din relation?… Upplever du att din partner inte ser dina behov eller förstår vad du säger. Kanske inte lyssnar? Då kan parterapi vara till god hjälp. Genom verktyg som får er att förstå varandra och kommunicera bättre lär ni er hur ni kan förebygga konflikter, lösa problem och skapa en välfungerande relation.

Parterapi

Är du och din partner oense om hur ni ska uppfostra era barn? Tycker ni olika och hamnar i bråk om vem som har rätt? Det är vanligt att man som par tycker olika om hur man ska uppfostra sina barn. Huruvida det leder till att man kommer överens eller fastnar i upprepade bråk kan bero på olika saker. Parterapi kan vara till stor hjälp för att lösa era problem. Genom att t.ex. lära sig förstå varandras perspektiv, få verktyg hur man på ett konstruktivt sätt kommunicerar och löser problem.

Familjeterapi

Har ditt barn utmaningar som du inte vet hur du ska hantera? Har ditt barn börjat dra sig undan och verkar nedstämt eller orolig? Att få professionell hjälp kan vara till stor hjälp för att få stöd och råd i hur du som förälder kan hjälpa ditt barn till att må bättre. Du kan få hjälp via Första Linjen och BUP, Unga vuxna mottagning etc. men du kan också söka hjälp hos en privatpraktiserande psykolog. Ibland krävs det inte så många samtal för att man ska komma tillrätta med problemet. Mind Your Day erbjuder parterapi, föräldrastöd och familjeterapi utifrån era behov. I terapin tränas bl.a. perspektivtagande, kommunikationsträning och problemlösningsstrategier.

Legitimerad psykolog i Malmö - Hera Ågren

Leg. psykolog Hera Ågren

Integrative Behavioural Couples Therapy

Utifrån de specifika problem och behov som finns i parrelationen arbetar man med ömsesidig förståelse och kommunikation samt acceptans för varandras olikheter. Exempel på verktyg och tekniker som används är problemlösning, konflikthantering, närvaroträning, känslomässig intimitet etc.

KBT, ACT, Positiv psykologi, CFT

Metodiken för familjeterapi utgår från KBT. Beroende på problematik används också metoder från Acceptance and Commitment Therapy, Positiv psykologi och Compassionfokuserad terapi. I familjeterapi är det viktigt att alla kommer till tals och får möjlighet att uttrycka vilka problem man upplever, vad man känner, vad man behöver etc.

Vad vill ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?