VÄLKOMMEN MED FÖRFRÅGNINGAR OCH BOKNINGAR

Kontakt

Kontakta oss gärna via mejl, telefon eller genom kontaktformuläret nedan. Vi försöker att svara samma dag och kan oftast erbjuda tid inom 1-2 veckor. Vill du veta hur det går till, vad det kostar och många gånger man behöver gå, så läs vidare längre ner.

Adress
Spångatan 20 A, 211 53 Malmö
Hitta hit

Telefon
0734-111 333
Måndag, torsdag, fredag kl. 08-17
Tisdag, onsdag kl. 08-18

E-post
info@mindyourday.se

mindyourday.web@gmail.com

Hur är det att träffa en psykolog?

En psykolog är en utomstående och neutral part som inte värderar eller dömer dig. Psykologen värnar om att skapa ett varmt- och empatiskt klimat, så att du känner dig trygg och väl bemött. Många klienter uttrycker att det just är väldigt skönt att prata med en professionell som inte är ”insyltad” eller har åsikter om ens problem. Psykologen har också tystnadsplikt.

Hur går det till?

Första steget är att du kontaktar psykologen via mejl, telefon eller sms för att boka in en kortare telefonkontakt för att stämma av vad du vill få hjälp med. Därefter bokas ett kartläggningssamtal in där du får möjlighet att berätta om dig själv och det/de områden du vill få hjälp med samt vad du vill uppnå med terapin. Under kartläggningssamtalet har du möjlighet att ställa frågor och känna efter om det känns rätt för dig att påbörja terapi hos psykologen. Att känna sig trygg, bli väl bemött och ha förtroende för psykologen är avgörande för att terapin ska fungera. 

Första steget är att du kontaktar psykologen via mejl, telefon eller sms för att boka in en kortare telefonkontakt för att stämma av vad du vill få hjälp med. Därefter bokas ett kartläggningssamtal in där du får möjlighet att berätta om dig själv och det/de områden du vill få hjälp med samt vad du vill uppnå med terapin. Under kartläggningssamtalet har du möjlighet att ställa frågor och känna efter om det känns rätt för dig att påbörja terapi hos psykologen. Att känna sig trygg, bli väl bemött och ha förtroende för psykologen är avgörande för att terapin ska fungera. 

Priser

Priser för individ, par och familj
Introduktions- och kartläggningssamtal,
60 min: 1200:-  
Psykoterapi 45 min: 1200:-
Psykoterapi 90 min: 2200:-
Parterapi och familjeterapi 60 min: 1600:-
Parterapi och familjeterapi 90 min: 2500:-

Priser för organisation och ledarskap
Alla uppdrag inom Organisation- och ledarskap skräddarsys efter kundens behov och önskemål. Kontakta Mind Your Day för att boka in ett kostnadsfritt möte på ca 1 timme där du får chans att beskriva vad du/organisationen behöver hjälp med, möjlighet till diskussion och ställa frågor. Därefter får du ett skriftligt förslag på insats och pris. 

Hur många gånger behöver man gå?

Det beror på vad du söker för, om det är en specifik sak eller flera saker samt hur djupgående problematiken är. Beroende på vad som är möjligt ekonomiskt och tidsmässigt för dig diskuteras ett bra upplägg fram. Ibland behövs bara några få sessioner för att man ska förstå- och få verktyg för att på egen hand arbeta vidare. Ibland krävs längre terapi för att arbeta med djupgående problematik och/eller flera områden. Vid kartläggningstillfället ger psykologen dig en uppskattning gällande omfattning samt ett förslag på upplägg. 

Hur regelbundet behöver man gå?

Det beror helt på vad du vill få hjälp med. Vanligast är att man träffas mer intensivt i början, ca en gång per vecka till en gång varannan vecka, för att sedan träffas mer sällan när man nått längre i terapiarbetet. Målsättningen är alltid att stärka dig som klient med de insikter och verktyg du behöver så att du så snart som möjligt kan arbeta vidare på egen hand. 

Uppföljning

Målet är alltid att du genom terapin ska få de verktyg du behöver för att hantera framtida utmaningar och svårigheter. I de flesta längre terapier fasas terapin ut efter hand för att du som klient ska känna dig stärkt och trygg att prova dina vingar samtidigt som du då och då får forts. stöd av psykologen innan terapin avslutas. 

Efter avslutad terapi kan man med fördel boka in sk. booster session, t.ex. 1 gång/år för att följa upp hur man mår och vad man behöver forts. göra för att må bra. Booster sessioner kan också vara hjälpsamt när man möter svårigheter och utmaningar i livet. Ofta krävs bara ett par gånger för att känna att man är tillbaka på rätt bana igen.

 

Remiss

Om du har fått en remiss för terapi av din vårdcentral kan du tyvärr inte använda den då Mind Your Day inte har något avtal med Region Skåne. Det innebär att högkostnadsskydd, patientavgift och frikort inte gäller här utan du själv eller din arbetsgivare får bekosta terapin.

Försäkring

Mind Your Day har avtal med flera olika försäkringsbolag, vilket innebär att du genom din försäkring kan få bekostat flera olika typer av insatser så som terapi, par- och familjeterapi, arbetsrelaterad problematik, kris- och trauma etc. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.