Skydda hjärtat, bli gladare och lev längre!

Dr. David Hamilton är en ledande expert inom området som forskar på kopplingen mellan kropp och sinne. Dr. Hamilton redovisar forskning som visar att vänlighet och medkänsla rent fysiologiskt skyddar ditt hjärta och kärl. Hur då? Jo, när du är vänlig och visar medkänsla gentemot andra, så utsöndras ett hormon som heter Oxytocin. Oxytocin får kärlen att vidga sig, vilket har en skyddande effekt för hjärta och kärl. Dessutom verkar det som om Oxytocin kan minska graden av fria radikaler och inflammation, som kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. I cellforskning har det nämligen visat sig att Oxytocin minskar fria radikaler
med upp till 48% samt minskar inflammation med upp till 56%. Så bara genom att vara vänlig och visa medkänsla kan du skydda dig mot hjärt- och
kärlsjukdomar!

”If you live from the heart, it’s good for the heart”
– ett gammalt ordspråk

Rosor är underbart att få och fantastiska att ge. Skydda hjärtat och lev längre med medkänsla, uppskattning och glädje!

Att leva från hjärtat är bra för hjärtat och känns bra i själen!

I början av 1900-talet upptäcktes Oxytocin av den engelske forskaren Henry Dale. Till att börja med trodde man att Oxytocin var ett kvinnligt hormon, då det upptäckts i samband med barnafödande och amning. Först långt senare konstaterades att Oxytocin utsöndras hos både män och kvinnor, i alla åldrar. Modern forskning bl.a. ledd av den svenska fysiologen och professorn Kerstin Uvnäs Moberg har påvisat att Oxytocin har många livsviktiga funktioner.

Det är mest omtalat att Oxytocin utsöndras vid fysisk beröring, så som när vi kramas, får massage, klappar ett djur etc. Men senare forskning har också påvisat att Oxytocin även utsöndras av andra faktorer så som när vi möts av vänlighet och medkänsla och när vi själva ger det till andra. Att vara vänlig mot andra har också en trevlig bieffekt, nämligen att vi blir glada och lever längre!

Att vara vänlig brukar dessutom vara uppskattat av mottagaren, som troligtvis blir glad och tacksam. Kanske inspirerar det mottagaren till att vara vänlig mot andra, vilket på så vis kan få ringar på vattnet i flera led.

Några enkla tips!

  • Stanna upp och håll dörren för någon du inte känner

  • Erbjud din sittplats till någon på bussen

  • Visa vänlighet i trafiken oavsett hur du tycker att andra agerar

  • Skicka ett textmeddelande till någon du tycker om och uttryck vad personen betyder för dig

  • Visa uppskattning för andra, i ord och handling

  • Tacka för det du är tacksam för, det behöver inte vara stora saker

  • Le mot någon du möter

Sammanfattning

Att vara vänlig och visa medkänsla gentemot andra har massor av positiva effekter, både fysiskt genom att bl.a. skydda dig mot hjärt- och kärlsjukdomar, men även att du blir gladare och lever längre! Så genom enkla vänliga vardagshandlingar kan du sprida glädje och må bättre! Testa du också!

Dela artikeln!

leg. psykolog Hera Ågren

Hera har 15 års erfarenhet av att hjälpa individer, par och familjer samt organisationer att komma tillrätta med sina problem så väl som att skapa förutsättningar för välmående och livsglädje.

Senaste inläggen

Vad vill du eller ni förändra?