EN METOD INOM PSYKOTERAPI

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT tillhör den sk. tredje vågens KBT. Inom ACT arbetar man med sex stycken sub-processer som tillsammans utgör en sk. hexaflex. Med olika metoder, metaforer, upplevelsebaserade övningar etc. arbetar man med subprocesserna för att åstadkomma psykologisk flexibilitet. I korthet innebär psykologisk flexibilitet att man istället för att hindras och styras av negativa tankar- och känslor kan lära sig betrakta dem och agera i önskad riktning. Subprocesserna är: mindfulness, värderingar, commitment, jag-som-kontext, defusion och acceptans. Genom att arbeta med dessa processer kan vi lära oss leva ett värdefullt och meningsfullt liv trots ev. svårigheter och problem.

”Get out of your head and into your life”

Med ACT som metod för att vara mer i nuet

En person som mår dåligt är oftast upptagen med att fokusera på det som gör att hen inte mår bra. Det kan t.ex. vara påträngande tankar och känslor, oro för framtiden eller ältande av tidigare inträffade situationer. Denna upptagenhet gör att vi missar nuet, som ofta inte är så plågsamt som de tankar och känslor vi försöker bli av med. Genom att bli medveten om hur våra tankar och känslor kan styra oss och få oss att fastna i destruktiva mönster, kan vi börja våga ta ett steg tillbaka. Genom att träna närvaro och icke-dömande förhållningssätt till våra tankar och känslor, kan vi bli fria att agera och leva i den riktning vi vill istället för att hindras av negativa tankar och känslor. 

ACT lär oss att agera på ett funktionellt sätt, i den riktning vi vill ta oss i livet istället för att fastna eller bromsas av negativa tankar- och känslor. ACT ger oss verktyg för att kunna leva våra liv så fullt ut som möjligt. 

Forskningsstöd för ACT

Forskningsmässigt har ACT visat sig vara effektivt för att behandla stress, smärta samt nedstämdhet och depression. Ett flertal forskningsstudier har också visat god effekt för ångest, ätstörningar och övervikt. ACT för svår depression och svår ångestproblematik rekommenderas dock inte då metoden inkluderar moment av exponering (dvs att man utsätts för starka känslor). I dessa fall rekommenderas annan behandling först. 

Vad vill du förändra?

Vad vill du eller ni förändra?