Visste du att dina tankar och vad du säger påverkar hur du mår? Detta sker på många olika nivåer och påverkar oss och vårt mående i varierad grad.

Hur negativa tankar och föreställningar påverkar vårt mående

Ett vardagligt exempel som du kanske känner igen dig i är när du vaknar på morgonen och känner dig trött och omotiverad, då kanske du tänker ”fy vad trött jag är, det kommer bli en jobbig dag”. Genom att tänka det och kanske uttrycka det till andra, förstärks din känsla som kommer påverka hur du mår och agerar.

Det är ju möjligt att den initiala känslan på morgonen snabbt hade gått över om du istället tänkt ”oj vad trött jag är, vad behöver jag just nu för att hantera det?” Det kan vara rent praktiskt, vad som skulle kunna hjälpa dig att piggna till, så som att koka en kopp kaffe eller te, ta en dusch, gå en morgonpromenad etc. Men det kan också vara hur du bemöter dig själv när du känner så? Hur skulle det då vara att möta dig själv med förståelse och vänlighet? T.ex. ”jag är trött för att jag har sovit dåligt i natt, så jag planerar om dagen lite för att den inte ska bli så ansträngande för mig och också se till att ta fler pauser”.

Närvaroträning

Genom s.k. närvaroträning där vi lär oss att vara här och nu kan vi frigöra oss från föreställningar om hur det kommer bli, vilket vi de facto inte vet, men ofta tror oss veta. Detta betyder att när vi tänker att det kommer bli en jobbig dag färgar det oss. Vi tar på oss ”leta fel-glasögonen” och varje sak som inte går vår väg eller är skäl till irritation blir bekräftelse på att det är en dålig dag. Om du tränar närvaro kommer samma saker inte bekräfta din föreställning om att det är en dålig dag utan helt enkelt vara saker och företeelser som händer i vardagen. Närvaro som förhållningssätt frigör energi som du istället kan ägna åt saker som du vill och mår bra av.

Så påverkar våra föreställningar oss

Ett annat exempel på hur språket påverkar vårt mående är de föreställningar som vi ofta skapar om oss själva. Några banala vardagsexempel är när du tänker eller säger att ”jag är så oteknisk”, ”jag kan inte laga mat”, ”jag kan inte sjunga” etc. Hur tror du att dessa föreställningar påverkar dig? Hur svårt kommer du tycka att det är att lösa något tekniskt när du har en så tydlig bild av dig själv att du är dålig på det? 

Det kan vara att det fullständigt låser sig när du ska sätta ihop en IKEA-möbel för du ”vet ju” att du inte kommer klara det. Kommer du ens köpa en IKEA möbel? Eller garderar du dig genom att köpa monteringstjänsten? Troligtvis kommer du i alla fall inte själv försöka sätta ihop möbeln. Detta är antagligen inte något större problem för dig, men vissa tankar och föreställningar kan påverka oss på djupet, skapa stort lidande och hindra oss i livet. Om du t.ex. varit utsatt för mobbing eller erfarit traumatiska händelser kan det leda till tankar och föreställningar om att du är ful, äcklig och värdelös. Dessa tankar och föreställningar resulterar inte bara i att du mår dåligt psykiskt. De påverkar också hur du agerar baserat på den föreställning du har d.v.s. om du tror att du är värdelös finns det en stor risk att du nöjer dig med mindre än vad du behöver och vill samt att du låter andra köra över dina gränser.

Din föreställning och ditt agerande riskerar då resultera i att du kör fast i en negativ spiral, där du bara mår sämre och sämre. Dina tankar och ditt agerande kan då resultera i en självuppfyllande profetia som bekräftar din föreställning om dig själv. 

En föreställning som inte är sann, men som du tar som sanning!

När det gäller trauman bör sägas att det kan föreligga komplexa omständigheter och faktorer, vilket gör att ovanstående beskrivning endast återspeglar en förenklad bild av verkligheten. 

Hittills har beskrivits hur våra tankar och föreställningar påverkar hur vi mår. Genom uppmärksamhet kan vi bli medvetna om vad vi tänker och vilka eventuella föreställningar vi har om oss själva och hur dessa påverkar vårt mående. Med träning kan vi lära oss att välja hur vi tänker och pratar för att skapa en mer funktionell och positiv vardag!

Att däremot ha som mål att försöka eliminera alla negativa tankar är lönlöst. Den matchen kan vi inte att vinna. Att negativa tankar dyker upp i vårt sinne är nämligen normalt och det i sig är inget problem. Om vi däremot låter dessa tankar dominera kommer vi att må dåligt. Likaså om vi lägger all vår kraft på att försöka bli av med de negativa tankarna riskerar det istället få omvänd effekt genom att de negativa tankarna förstärks. Vi tenderar också att missa det som faktiskt fungerar och är bra i livet. 

Genom att träna närvaro och acceptans för negativa tankar lär vi oss att se dem som de är och inte som absoluta sanningar. På så vis frigörs vi från den makt dessa tankar annars kan ha över oss. 

Hur gör man för att förändra sina föreställningar om sig själv?

Det finns många sätt och många nivåer att arbeta på. Har du trauman och svåra upplevelser med i bagaget, så behövs oftast professionell hjälp för att komma tillrätta med dina problem. Handlar det mer om att du i vardagen tänker och uttrycker ord som får en negativ effekt på ditt mående kan du på egen hand göra flera olika saker som kan förbättra ditt mående.

Tips i vardagen

  • Testa att stanna upp när du känner negativa känslor. Reflektera över vad du tänkt/tänker kopplat till dina känslor. Vad behöver du nu? Kan du med hjälp av förståelse och vänlighet gentemot dig själv formulera vad som kan hjälpa dig. Testa och utvärdera.

  • Träna närvaro och acceptans i relation till negativa tankar. På så vis undviker du att de negativa tankarna förstärks och vidmakthålls. Närvaro- och acceptansträning frigör också tid och energi som du istället kan ägna åt något önskvärt.  

  • Fråga din omgivning om du brukar upprepa något speciellt om dig själv, kanske något negativt? Ofta är vi nämligen omedvetna om vad vi säger om oss själva, eftersom det lätt utvecklas till ett automatiserat beteende. Om du får input av omgivningen, granska kritiskt vad du säger om dig själv. Är det något som du mår bra av? Leder det till önskat resultat? Om inte, hur skulle du vilja tänka och säga om dig själv samt agera? Börja ta steg i den riktningen. Testa och utvärdera, ge inte upp efter de första gångerna. Vad händer och hur mår du när du i större grad tänker, säger och agerar i linje med hur du önskar och vill för att må bra?

Sammanfattning

Vad du tänker och vad du säger påverkar hur du mår. Genom att bli medveten om vad du tänker och säger om dig själv kan du ta ställning till om det är något som är bra eller dåligt för dig. Genom att bemöta dig själv med förståelse och vänlighet kan du på ett konstruktivt sätt lära dig hantera negativa tankar och föreställningar om dig själv. Genom att träna närvaro och acceptans kommer inte negativa tankar att förstärkas och vidmakthållas, vilket frigör tid och energi som du istället kan använda till något du mår bra av.

Dela artikeln!

leg. psykolog Hera Ågren

Hera har 15 års erfarenhet av att hjälpa individer, par och familjer samt organisationer att komma tillrätta med sina problem så väl som att skapa förutsättningar för välmående och livsglädje.

Senaste inläggen

Vad vill du eller ni förändra?